برچسب زده شده: ۱۴۵۰۰ گذشته

لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته

لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته

لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشتهسازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ تا پایان سال گذشته تابعیت ۱۴۵۹۵ فلسطینی ساکن قدس را لغو...