برچسب زده شده: ۱۴ پزشکی

برگزاری ۱۴ جلسه هم اندیشی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

برگزاری ۱۴ جلسه هم اندیشی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تاکنون دانشگاه علوم پزشکی ۱۴جلسه هم اندیشی با حضور اساتید برگزار کرده که در آن نقش‌های مورد نظر و وظایف دانش آموختگان بررسی شده است.  خرم...