برچسب زده شده: ۱۵میلیون دسترسی

صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارندکمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که ۱۵ میلیون یمنی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند...