برچسب زده شده: ۱۵۰۰ كشور

اعزام ۱۵۰۰ زوج دانشجو از دانشگاه‌هاي خراسان رضوي به شمال كشور

اعزام ۱۵۰۰ زوج دانشجو از دانشگاه‌هاي خراسان رضوي به شمال كشور

اعزام ۱۵۰۰ زوج دانشجو از دانشگاه‌هاي خراسان رضوي به شمال كشور مدير ستاد ازدواج‌هاي دانشجويي خراسان رضوي از اعزام ۱۵۰۰ زوج دانشجو از دانشگاه‌هاي اين استان به مناطق شمالي كشور خبر داد. اعزام ۱۵۰۰...