برچسب زده شده: ۱۵۰۰ موصل

داعش ۱۵۰۰ خانواده عراقی را به سوی فرودگاه موصل برد

داعش ۱۵۰۰ خانواده عراقی را به سوی فرودگاه موصل برد

داعش ۱۵۰۰ خانواده عراقی را به سوی فرودگاه موصل برد گروه تروریستی داعش ۲۹۵ نفر از اعضای سابق نیروهای امنیتی عراق را در نزدیکی موصل ربوده است. داعش ۱۵۰۰ خانواده عراقی را به سوی...