برچسب زده شده: ۱۵۰ است

وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است عضو کمیسیون صنایع معادن گفت: ضرورت دارد تا دولت و مجلس بودجه‌ای پیش بینی کنند که یارانه آن وام مسکن شود و این وام...