برچسب زده شده: ۱۵۰

دکتری که ۱۵۰ ورزشکار را دوپینگی کرد!

دکتری که ۱۵۰ ورزشکار را دوپینگی کرد!

دکتری که ۱۵۰ ورزشکار را دوپینگی کرد! یک دکتر انگلیسی متهم به تجویز داروهای دوپینگ برای ۱۵۰ ورزشکار شد که بیشتر آنها فوتبالیست‌های لیگ برتر انگلیس هستند. دکتری که ۱۵۰ ورزشکار را دوپینگی کرد!...