برچسب زده شده: ۱۵ تومان

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شدامروز رئیس جمهور رسماً دستور افزایش وام ازدواج را صادر کرد. وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد امروز رئیس جمهور رسماً دستور افزایش وام ازدواج را صادر کرد.وام ازدواج...