برچسب زده شده: ۱۵ غیرمنطقی

افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است عزیزی: با توجه به پیش بینی تورم ۱۲ درصدی و همچنین افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان بهتر است نرخ کرایه تاکسی نیز ۱۲ درصد افزایش یابد. افزایش...