برچسب زده شده: ۱۶ می‌رسد

زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد

زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد

زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد‌رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان از بازگشایی آب زاینده‌رود خبر داد و گفت: آب مرحله سوم کشت غله شرق اصفهان در تاریخ 16 فروردین به شهر اصفهان...