برچسب زده شده: ۱۷ صندوق

۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc  پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع

۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع

۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایعرئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگر پارک‌ها صندوق سی‌وی‌سی تاسیس کنند صندوق نوآوری و شکوفایی ۴۹ درصد هزینه آن...