برچسب زده شده: ۱۷ فارس»

نابود کردن ۱۷ هزار کتاب درسی بحرین به خاطر یک کلمه؛ «خلیج فارس»!

نابود کردن ۱۷ هزار کتاب درسی بحرین به خاطر یک کلمه؛ «خلیج فارس»!

نابود کردن ۱۷ هزار کتاب درسی بحرین به خاطر یک کلمه؛ «خلیج فارس»!حکومت بحرین ۱۷ هزار کتاب درسی انگلیسی که در آن از عنوان «خلیج‌فارس» استفاده‌شده بود را جمع‌آوری نمود. نابود کردن ۱۷ هزار...

چاپ مجدد ۱۷ هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»

چاپ مجدد ۱۷ هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»

چاپ مجدد ۱۷ هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»وزارت آموزش بحرین در اقدامی ضد ایرانی و خلاف قوانین بین‌الملل عبارت «خلیج فارس» را از هفده هزار جلد کتاب حذف کرد. چاپ مجدد...