برچسب زده شده: ۱۸۰تیم ارائه

۱۸۰تیم پزشکی در ۹۰۰نقطه محروم کشور، خدمات درمانی ارائه کردند

۱۸۰تیم پزشکی در ۹۰۰نقطه محروم کشور، خدمات درمانی ارائه کردند

۱۸۰تیم پزشکی در ۹۰۰نقطه محروم کشور، خدمات درمانی ارائه کردند همزمان با اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی در قالب طرح «زیر سایه خورشید» در ۳۱ استان کشور، ۱۸۰ تیم پزشکی نیز در ۹۰۰نقطه محروم استقرار...