برچسب زده شده: ۱۸۵ ارسال

بیش از ۱۸۵ مقاله به سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم ارسال شد

بیش از ۱۸۵ مقاله به سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم ارسال شد

دبیر سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم گفت: بیش از ۱۸۵ مقاله، ۵۰ فیلم کوتاه و انیمیشن و ۸۶ پوستر و کاریکاتور به دبیرخانه سومین جشنواره افسران جوان جنگ نرم ارسال شد. اندروید مد...