برچسب زده شده: ۱۸ ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید

این فرمانده ۱۸ ساله نبرد سوریه را ببینید حرف که می زند، انگار عاقله مردی ٥٠ ساله است که سالها در نبرد زندگی کرده و آبدیده شده است. در تاریکی مطلق، سرتاسر خط را...