برچسب زده شده: ۱۸ کشور

۱۸ درصد از جمعیت کشور دچار چاقی مفرط هستند

۱۸ درصد از جمعیت کشور دچار چاقی مفرط هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اهمیت تحرک در نشاط و سلامت گفت: سال ۹۳ بیش از ۱۹ هزار مرگ به علت کم تحرکی گزارش شده است و بررسی ها در این...