برچسب زده شده: ۱۹ اصناف

۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه

۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه

۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاهرئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور گفت: میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی به ارزش ۱۹ میلیارد تومان توسط بسیج اصناف سراسر...