برچسب زده شده: ۱۹ تعطیل

تمام مدارس ۱۹ گانه تهران فردا تعطیل است

تمام مدارس ۱۹ گانه تهران فردا تعطیل است

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با توجه به طولانی شدن زمان انتخابات تمام مدارس ۱۹ گانه شهر تهران فردا تعطیل است. خرید غذا خبر اسلامی