برچسب زده شده: ۱۹ فعال

هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است

هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است

هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال استمعاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد گفت: هم‌اکنون ۱۹ نشریه در دانشگاه فعال است و به نسبت سال گذشته رشد قابل توجه ۱۰۰ درصدی...