برچسب زده شده: ۱۹ نور

۱۹ اسفند؛ آغاز حرکت راهیان نور  دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۱۹ اسفند؛ آغاز حرکت راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گفت: ۱۹ اسفند ماه سال جاری آغاز حرکت کاروان های راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است. سایت استخدامی کانون نماز