برچسب زده شده: ۱ تا

کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!

کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!

کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!با توجه به لغو تعداد زیادی پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) و انسداد برخی آزادراه‌های منتهی به این فرودگاه، رانندگان از مسافران برای مسیر فرودگاه-تهران یک میلیون...