برچسب زده شده: ۱ دارد؟

وقتی برجام ۱  اثری در معیشت مردم نداشته،  مطرح کردن برجام ۲ چه معنی دارد؟

وقتی برجام ۱ اثری در معیشت مردم نداشته، مطرح کردن برجام ۲ چه معنی دارد؟

دبیر سیاسی قرارگاه دانشجویی شهید کاوه خراسان جنوبی گفت: وقتی هنوز در برجام اول مانده‌ایم و هیچ یک از آثار اقتصادی که قول داده بودند در متن جامعه احساس نشده است، صحبت کردن از...