برچسب زده شده: ۲۰۰۰کیلومتر الشعبی»

آزادی ۲۰۰۰کیلومتر مربع و ۶۵ روستا به دست «الحشد الشعبی»

آزادی ۲۰۰۰کیلومتر مربع و ۶۵ روستا به دست «الحشد الشعبی»

آزادی ۲۰۰۰کیلومتر مربع و ۶۵ روستا به دست «الحشد الشعبی» نیروهای الحشد الشعبی (داوطلب مردمی) در ۸ روز گذشته از آغاز عملیات محور غربی استان نینوی، توانسته‌اند دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. آزادی ۲۰۰۰کیلومتر مربع...