برچسب زده شده: ۲۰۰۰ راهیان

۲۰۰۰ دانشجوی دزفولی در قالب ۱۰ کاروان راهیان نور به سرزمین های نور اعزام می شوند

۲۰۰۰ دانشجوی دزفولی در قالب ۱۰ کاروان راهیان نور به سرزمین های نور اعزام می شوند

مسئول قرارگاه فرهنگی بسیج دانشجویی شهرستان دزفول گفت: ، ۲۰۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه های دزفول ، در قالب ۱۰ کاروان از مناطق عملیاتی فکه، اروند، خرمشهر، شلمچه، طلائیه و هویزه بازدید می کنند. روزنامه...