برچسب زده شده: ۲۰۰ ترک

۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند

۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند

۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کننددویست هزار السالوادوری که از سال ۲۰۰۱ و به دنبال زمین‌لرزه در کشورشان در آمریکا زندگی می‌کنند باید تا چندی دیگر خاک این...