برچسب زده شده: ۲۰۱۸ سیگار

جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار

جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار

جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگارمیزبان جام جهانی به فیفا و سازمان بهداشت جهانی برای برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ بدون استعمال دخانیات تعهد داد. جام جهانی ۲۰۱۸ بدون مصرف سیگار میزبان جام جهانی به...