برچسب زده شده: – ۲۰۲سانتیمتری

ایران – روسیه؛ جدال شاگردان لوزانو با تیم ۲۰۲سانتیمتری

ایران – روسیه؛ جدال شاگردان لوزانو با تیم ۲۰۲سانتیمتری

ایران – روسیه؛ جدال شاگردان لوزانو با تیم ۲۰۲سانتیمتری تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دور مقدماتی خود رو در روی روسیه ای قرار می گیرد که مدافع مدال طلای المپیک است، ایران...