برچسب زده شده: ۲۰ اوباما

اعتراض ۲۰ نماینده کنگره به اوباما

اعتراض ۲۰ نماینده کنگره به اوباما

اعتراض ۲۰ نماینده کنگره به اوباما ۲۰ نماینده کنگره آمریکا با اشاره به کشتار غیرنظامیان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات به ریاض شدند. اعتراض ۲۰ نماینده کنگره به اوباما (image) ۲۰ نماینده کنگره...