برچسب زده شده: ۲۰ بدهکار

نقدی: آمریکا ۲۰ هزار میلیارد دلار به دنیا بدهکار است

نقدی: آمریکا ۲۰ هزار میلیارد دلار به دنیا بدهکار است

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: امروز آمریکا ۲۰ هزار میلیارد دلار معادل ۲۰ تریلیون دلار به دنیا بدهکار است و روزانه ۲،۵ میلیون دلار به این بدهی افزوده می شود. عکس های جدید فانتزی