برچسب زده شده: ۲۰ کنکور

۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند

۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند

۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردندرئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: از میان ۲۸ هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۰ هزار نفر...