برچسب زده شده: ۲۱ سهمیه

اسامی ۲۱ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی/ استقلال و پرسپولیس بیشترین سهمیه

اسامی ۲۱ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی/ استقلال و پرسپولیس بیشترین سهمیه

اسامی ۲۱ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی/ استقلال و پرسپولیس بیشترین سهمیهکی‌روش از ۲۱ بازیکن برای حضور در اردوی ریکاوری تیم ملی دعوت کرده است. اسامی ۲۱ بازیکن دعوت شده به اردوی...