برچسب زده شده: ۲۲ آمریکایی/

۲۲ بهمن؛ روز برتری ساندیس وطنی بر دلارهای آمریکایی/ ایلام فریاد «کلنا عباسک یا خامنه‌ای» سر داد

۲۲ بهمن؛ روز برتری ساندیس وطنی بر دلارهای آمریکایی/ ایلام فریاد «کلنا عباسک یا خامنه‌ای» سر داد

دانشجویان دانشگاه‌های ایلام با در دست داشتن پلاکارد «مذاکره با آمریکا ممنوع است» و سردادن شعارهای «کلنا عباسک یا خامنه‌ای» و «راه نفوذ را بسته‌ایم، به کدخدا دل نبسته‌ایم» با آرمان‌های انقلاب میثاق مجدد...