برچسب زده شده: ۲۳۱ شد

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شدقیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد قیمت دیه کامل...