برچسب زده شده: ۲۳ بالینی

۲۳ فروردین؛ آخرین مهلت ارسال آثار به کنگره بین‌المللی اپیدمیولوژی بالینی

۲۳ فروردین؛ آخرین مهلت ارسال آثار به کنگره بین‌المللی اپیدمیولوژی بالینی

۲۳ فروردین؛ آخرین مهلت ارسال آثار به کنگره بین‌المللی اپیدمیولوژی بالینی آخرین مهلت ارسال آثار به اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران ۲۳ فروردین اعلام شد. ۲۳ فروردین؛ آخرین...