برچسب زده شده: ۲۳ شهیدان

کاشت ۲۳ هزار نهال در تهران به نام شهیدان پایتخت

کاشت ۲۳ هزار نهال در تهران به نام شهیدان پایتخت

رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از کاشت ۲۳ هزار نهال به یاد شهیدان پایتخت در هفته درختکاری خبر داد. اخبر جهان هنر