برچسب زده شده: ۲۴ مصطفی(ص)/

۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم

۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم

۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیمدبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی گفت: ۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی می‌باشد....