برچسب زده شده: ۲۵سال

روایتی از ۲۵سال نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب

روایتی از ۲۵سال نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب

یکی از روش‌های ترسیم سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور که به‌عهده مقام معظم رهبری است، نام‌گذاری سال‌ها است، نام‌هایی که با بررسی آن‌ها می‌توانیم تا حدودی با نیازهای کشور در سال‌های مختلف باخبر...