برچسب زده شده: ۲۵۰ اردوی

اعزام ۲۵۰ دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد به اردوی راهیان‌نور

اعزام ۲۵۰ دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد به اردوی راهیان‌نور

مسئول اردوی راهیان‌نور بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: ۲۵۰ دانشجوی واحد نجف‌آباد در دو گروه، طی روزهای ۲۱ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۲۸ اسفندماه به راهیان‌نور اعزام می‌شوند. خرید غذا دانلود نرم...