برچسب زده شده: ۲۵ ایران

زیان ۲۵ میلیارد دلاری ترکیه از بازار ایران

زیان ۲۵ میلیارد دلاری ترکیه از بازار ایران

به گفته تحلیگران اقتصادی منطقه، در صورتی که ترکیه سیاست خارجه فعلی خود را در پیش بگیرد، ممکن است با ضرر ۲۵ میلیارد دلاری به دلیل از دست دادن فرصت تجارت با ایران روبرو...