برچسب زده شده: ۲۵ تحریم

فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد

فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد

فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کردفرانسه حساب‌های بانکی ۲۵ نهاد و مسئول شرکت‌هایی از سوریه، لبنان، فرانسه و چین را به اتهام دست...