برچسب زده شده: ۲۵ صلاحیت

حدود ۲۵ درصد معترضان تایید صلاحیت شدند

حدود ۲۵ درصد معترضان تایید صلاحیت شدند

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حدود ۲۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در مرحله رسیدگی به اعتراضات تائید صلاحیت شدند. دانلود موزیک