برچسب زده شده: ۲۸ شد

۲۸ برنامه قرآنی در دانشگاه‌های خراسان رضوی اجرا شد

۲۸ برنامه قرآنی در دانشگاه‌های خراسان رضوی اجرا شد

۲۸ برنامه قرآنی در دانشگاه‌های خراسان رضوی اجرا شددبیر اجرایی ستاد احیاء و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌های خراسان رضوی گفت: ۲۸ برنامه قرآنی در هفته قرآن و عترت در دانشگاه‌های خراسان رضوی اجرا شد....