برچسب زده شده: ۲ اشغالی

شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی

شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی

شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالیمنابع اسرائیلی مدعی شلیک ۲ راکت از غزه به سمت شهرک «سدروت» واقع در جنوب سرزمین‎های اشغالی شدند. شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های...