برچسب زده شده: ۲ اعلام

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کردوزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان این که در اقتصاد کشور قانون کم نداریم و اگر وزیر اقتصاد شوم مجری همان قانون‌ها خواهم بود تک...