برچسب زده شده: ۲ خبر

۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند

۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند

۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهنددر بین اغتشاش‌گران در شهرستان‌های استان اصفهان از جمله نجف آباد، شاهین‌شهر و قهدریجان...