برچسب زده شده: ۲ رسید

۲ طرح رفاهی و علمی در دانشگاه فردوسی مشهد به بهره‌برداری رسید

۲ طرح رفاهی و علمی در دانشگاه فردوسی مشهد به بهره‌برداری رسید

۲ طرح رفاهی و علمی در دانشگاه فردوسی مشهد به بهره‌برداری رسید۲ طرح علمی و رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته با حضور وزیر علوم به بهره‌برداری رسید. ۲ طرح رفاهی و علمی در...