برچسب زده شده: ۲ منتقل

پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد مقامات پنتاگون خبر دادند که آمریکا ۲ زندانی لیبیایی زندان گوانتانامو را به زندان سنگال منتقل کرده اند. پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را...