برچسب زده شده: ۲. کرمان

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمانزمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری حوالی کوهبنان در استان کرمان را...