برچسب زده شده: ۲ گرفت

درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت

درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت

درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفتجانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از درگیری دو جوان بجنوردی که منجر به قتل یکی از آن ها شد، خبر داد. درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت...