برچسب زده شده: ۳۰۰ نفت

S ۳۰۰ در حال انتقال به ایران است/ هدف جمهوری اسلامی بازپس گیری سهم خود از بازار نفت است

S ۳۰۰ در حال انتقال به ایران است/ هدف جمهوری اسلامی بازپس گیری سهم خود از بازار نفت است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت: S ۳۰۰ نیز مسیر اجرایی خود را براساس توافقات دو کشور طی و در حال انتقال به ایران است. دانلود سریال مرجع سلامتی